Az ekvivalencia-törvény bizonyítéka, avagy mire tanít az anyatej?

Sándor Zoltán

Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
E-mail: sandor.zolta@ttk.mta.hu

 

Ez még az adatfeldolgozás és megfogalmazás folyamatában van.

Feltöltés első időpontja: 2004. 06. 05.

Legutóbbi feltöltés: 2004. 07. 14.

 

Néhány biológiai eredetű minta fémtartalma, valamint az emberi szervezet fém szükségletei (Recommended Dietary Allowances = RDA 10. kiadása [1]) és elméleti megfontolások alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a mikroorganizmusoktól kezdve egészen az emberig, a földi élőlények fémháztartásában egy ekvivalencia-törvény létezik [8]. E törvény értelmében az élőlények összes alkálifém szükséglete (S M+; lényegében a kálium és a nátrium összege) kémiailag egyenértékű (ekvivalens) a többértékű fémek szükségletének összegével (S Mz+; a kalcium, magnézium, cink, vas, mangán, réz stb. összege). Az előbbi jelölések alkalmazásával ezt az ekvivalencia-törvényt a következő formulával írhatjuk le: S M+ = S Mz+. Gyakorlati használatra célszerűbb egy másik formában írni, amely a következő: S M+ / S Mz+ = 1. Legalábbis elméletileg, hiszen ha a számláló és a nevező ugyanannyi, akkor a hányados értéke 1. Így valamely vizsgált mintában megmért fémtartalmak alapján kiszámítható egy ekvivalencia-hányados (EQ = S M+ / S Mz+), amely konkrétan megadja a törvény érvényesülésének mértékét. Az alkálifémek többlete esetén az ekvivalencia-hányados 1-nél nagyobb, ellenkező esetben pedig 1-nél kisebb szám. EQ értékét százzal szorozva azt kapjuk, hogy a többértékű fémek egyenértékeinek összegéhez viszonyítva hány százalék az alkálifémek egyenértékeinek összege. Erről már részletesebben írtam a Lombik és Reaktorban megjelent cikkemben, lásd: ( ) Az ekvivalencia-törvény igazolásához kézenfekvő a természet által létrehozott tökéletes táplálék - az anyatej - fémtartalmának vizsgálata. Természetesen, nem csak az emberi anyatej, hanem bármely emlős faj tejének összetétele (elvileg) tökéletesen megfelel a kérdéses faj újszülöttjei szükségleteinek.

Ide még kell valamit írnom.

AlOthman [9] és munkatársai 54 Szaudi Köztársaságbeli (vagy királyság ?) anya tejének összetételét vizsgálták. Még csak a cikkük kivonata alapján - a következő átlagos fémtartalmakat kapták:

mg/l
Na K Ca Mg Fe Cu Zn
145,2 ± 53,54 391,5 ± 83,81 487,5 ± 62,43 44,8 ± 5,43 0,82 ± 0,38 1,32 ± 0,6 1,25 ± 0,46
mekv/l
6,31579 10,0133 24,32756 3,68648 0,03671 0,04154 0,03823

Ezekből S M+ = 16,32909 és S Mz+ = 28,13053. Az ekvivalencia-hányados pedig: 0,58048. Ez a legalacsonyabb érték, amit az eddig feldolgozott szakirodalmi adatokból kaptam.

Rodriguez [11] és munkatársai 55 Kanári szigeteki anyatej minta Na, K, Ca és Mg tartalmát mérték. A minták 11 anyátol származtak, az alábbi táblázatban részletezett megoszlásban.

Anya Átlagos koncentrációk [mg/l] SM+
[mekv/l]
SM+z
[mekv/l]
EQ = SM+/SM+z
Életkora [év] Mintaszám [db.] Na K Ca Mg
29 2 92,65 503,9 372,6 39,65 16,91814 21,85645 0,77406
21 2 292,9 682,3 315,0 35,40 30,19134 18,63233 1,62037
33 11 109,4 647,7 317,2 49,78 21,32466 19,92541 1,07022
31 8 130,5 645,5 291,0 48,69 22,18618 18,52827 1,19742
32 8 116,5 570,0 312,2 34,48 19,64617 18,41690 1,06675
35 7 135,5 641,0 320,5 37,80 22,28857 19,10428 1,16668
26 6 147,4 524,3 308,8 31,58 19,82138 18,00859 1,10066
28 5 277,7 550,0 372,2 37,62 26,14638 21,66944 1,20660
30 2 198,6 578,0 220,1 21,95 23,42190 12,78980 1,83130
32 3 412,4 555,1 242,4 40,03 32,13589 15,39038 2,08805
27 1 338,8 756,7 414,2 42,8 34,09077 24,19160 1,40920
Összesen 55 minta 162,8 602,7 313,3 40,11 22,49645 18,93507 1,18808

A korábban feldolgozott szakirodalmi adatokkal összevetve - mérési adataikból - tágabb intervallumba; 0,7741 és 2,0881 közé eső EQ értékeket kaptam. Az eddig feldolgozott irodalmi adatok között itt kaptam a legmagasabb EQ értéket. Az 55 minta átlagos fémtartalmából pedig az ekvivalencia-hányados átlagára EQ = 1,1881 adódott. Megjegyzem, hogy a többi (jelen esetben nem mért) többértékű fém (Zn, Fe, Mn, Cu stb.) koncentrációinak hiánya miatt a fenti táblázatban szereplő EQ értékek mindegyike valójában kissé mgasabb, mint a tényleges EQ érték lenne.

Szintén Rodriguez [20] és munkatársai néhány féle tej fémtartalmára vonatkozó kemometriai vizsgálatot végeztek.

1. Humán tej: 12 egészséges, önkéntes anyától (21-35 évesek) összesen 58 tejmintát vizsgáltak. A mintákat a szülést követő második héttől az 5. hónapig vették. Az alábbi táblázatban az átlagos értékeket adtam meg a szórásokkal, valamint az ártszámított mekv/l értékeket és azok összegeit, és természetesen az EQ-t.

mg/l
Na K Ca Mg Fe Cu Zn
162,8 ± 90,1 602,7 ± 119 368,6 ± 62,4 40,11 ± 7,95 0,465 ± 0,191 0,329 ± 0,14 2,10 ± 1,10
mekv/l
7,08134 15,41511 18,39413 3,30056 0,02082 0,01035 0,06423
S M+ = 22,49645 S Mz+ = 21,79009 EQ = S M+ / S Mz+) = 1,032417

2.

Folytatás következik.

Összesítő táblázat

Ekvivalencia-hányados értékek az emberi anyatejben

Sorszám EQ (= SM+/SMz+) Ország Adatok forrása
1 1,094 Anglia Porter 1978 [3]
2 1,0383 USA Butte et al
1987
[2]
3 0,9198
4 0,9175
5 0,8783
6 0,9417
7 0,9465 Guatemala Parr et al
1991
[5]
8 1,1044 Magyarország
9 1,0379 Nigéria
10 1,0961 Fülöp-szigetek
11 1,2231 Svédország
12 1,0856 Zaire
13 0,9855 HM-1 referencia anyag
14 0,9037 USA Fly et al
1998 [6]
15 0,8509
16 1,6208 Magyarország Bíró, Lindner 1995 [4]
17 0,5805 Szaudi Közt. AlOthman et al 1996 [9]
18 1,1881 Kanári szig. Rodriguez et al 2002 [11]
19 1,0324 Spanyolország ? Rodriguez et al 1999 [20]
Átlag EQ 1,02343    

Ha kiszámítjuk ezeknek az EQ értékeknek az átlagát, akkor az anyatej átlagos fémtartalmában az ekvivalencia-törvény érvényességének és érvényesülésének meggyőző bizonyítékát kapjuk, ugyanis a fenti 19 darab EQ érték átlaga 1,02343. Kevesebb, mint 2,5 %-al tér el a törvény által elméletileg előírt EQ = 1-től.

 

Az összesítő táblázat is bővülni fog.


Összefoglaló és kiegészítő irodalomjegyzék - Additional references

Back to Homepage: http://padre.uw.hu/index.html